เรื่องของ งู

งู เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง ไม่มีเปลือกตา ไม่มีขา มีเกร็ดตามตัว งูบนโลกมีสายพันธุ์ชนิดต่างๆมากมายหลายสายพันธุ์รวมถึงมีขนาดเล็ก ใหญ่ที่แตกต่างกันไปตามชนิดของงู งูมีการเคลื่อนที่ที่ปราดเปรียวว่องไวมากในบางชนิด มีการเคลื่อนไหวมากกว่าการวิ่งของคนซะอีก งู ถูกจัดอยู่ในชนิดของสัตว์เลือดเย็นกินพวกสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหาร หรือสัตว์ขนาดใหญ่สำหรับงูชนิดใหญ่ งูจะใช้การจับความร้อนจากร่างกายของเหยื่อโดยการแลบลิ้นออกมาซึ่งลิ้นเป็นลักษณะแบบสองแฉก

งู กระจัดกระจายโดยทั่วไปตามที่ต่างๆทั่วโลก บางประเทศมีงูเฉพาะถิ่นที่สามารถพบได้ในประเทศนั้นๆ บางชนิดมีกระจายอยู่ทั่วไปตามประเทศต่างๆ เช่น งูเห่า เป็นต้น งู มี 2 ประเภทคือ งูมีพิษ และ งูไม่มีพิษ ซึ่งรวมแล้วมีงูกว่า 5,000 สายพันธุ์จากทั่วโลก โดยส่วนมากเป็นงูไม่มีพิษประมาณ 2,300 ชนิด ในประเทศไทยมีงูที่อาศัยอยู่ในประเทศประมาณ 180 สายพันธุ์ แบ่งงูพิษจำนวน 46 สายพันธุ์ ซึ่งงูพิษถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ งูพิษในบกและงูพิษในทะเล โดยงูพิษพวกนี้มีผลต่อระบบประสาทและโลหิต

เชื่อกันว่า งู มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกในช่วงระยะเวลาประมาณหลายล้านปีก่อน คาดว่า งู พัฒนามาจากจิ้งเหลน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผ่านมาในยุคต่างๆนั้นอาจเปลี่ยนแปลงสัตว์เลื้อนคลานเหล่านี้ที่มีขา จนกระทั่งขาหายไปและใช้วิธีการเลื้อยนั่นเอง งู ส่วนมากจะกลัวคนและเลื้อยหนีอย่างรวดเร็วมีเพียงไม่กี่ชนิดที่ขู่สิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใกล้หรือไม่กลัวเลย