งูทะเล

งูทะเล เป็นงูชนิดหนึ่งที่มีพิษค่อนข้างร้ายแรง บางชนิดอาจทำให้ถึงตายได้ในไม่กี่นาที งูทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งมักดำรงชีวิตและอาศัยอยู่ในทะเลตลอดเวลา งูทะเลพวกมากกว่า 50 ชนิดบนโลกส่วนมากอาศัยอยู่ในทะเลแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงประเทศไทยก็พบว่ามีงูทะเลอาศัยอยู่เช่นกัน เชื่อว่างูทะเลนั้นวิวัฒนาการมาจากงูบนบกและมาอาศัยอยู่ในทะเล โดยงูทะเลนั้นจะแตกต่างกับงูบกคือ มีเกล็ดที่เป็นมันหรือบางชนิดมีเกล็ดอยู่ใต้ผิวหนัง ลำตัวลื่นคล้ายปลา และหางมีลักษณะแบนคล้ายไม้พาย เพื่อใช้สำหรับว่ายน้ำ มักอาศัยในเขตทะเลอุ่นและเขตน้ำทะเลขุ่นมากกว่าส่วนมากพบบริเวณโคดหินห่างจากชายฝั่ง งูทะเลชอบหากินส่วนมากจะเป็นปลาและบางครั้งมักจะว่ายเข้าไปในเขตปากแม่น้ำและน้ำกร่อยเพื่อหาปลา

งูทะเลส่วนมากเป็นงูชนิดมีพิษและเป็นพิษร้ายแรงมาก ในประเทศไทยพบงูทะเลประมาณ 10 ชนิดและพบมากที่สุดคือ งูสมิงทะเลปากดำ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลวงศ์งูทะเล ยกเว้น งูผ้าขี้ริ้ว ซึ่งเป็นงูทะเลชนิดเดียวที่ไม่มีพิษ ส่วนมากงูทะเลจะไม่มีนิสัยดุร้ายซึ่งอัตราการถูกกัดมีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนใหญ่งูทะเลจะกัดเมื่อป้องกันตัว

พิษของงูทะเลนั้นเป็นพิษที่มีผลต่อระบบประสาท เช่นเดียวกับงูสามเหลี่ยม ผู้ที่ถูกกัดจะแสดงอาการแต่กต่างตามความแข็งแรงของร่างกายมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อ คือ ผู้ถูกกัดจะมีอาการมีอาการเจ็บปวดและเครียดเกร็งของกล้ามเนื้อ ลิ้นเริ่มแข็งไม่มีความรู้สึก กล้ามเนื้อเริ่มแข็งเกร็งไปทั่วร่างกายจากนั้นก็เริ่มมีอาการอัมพาตและเกร็งของกล้ามเนื้อหัวใจและหยุดเต้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้